ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุรพงศ์ วณิชย์วรนันต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อภาวะซึมเศร้า ในหนูถีบจักรที่ถูกตัดรังไข่
ปี พ.ศ. 2560
2 ฤทธิ์ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดรังไข่ หมายเหตุ โครงการนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่รายงาน
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของการได้รับกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ หมายเหตุ ได้แจ้งผู้ประสานงานวิจัยคณะแล้ว เรื่องupload รายงานและบทคัดย่อ ณ 11 สค.58 อ.เดินทางไปต่างประเทศ เจ้าหน้าที่รับว่าจะช่วยแจ้งอาจารย์ทราบค
4 ฤทธิ์ของกวาวเครือแดง(Butea superba) ต่อการทำงานของระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของการได้รับกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ
6 ฤทธิ์ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดรังไข่ หมายเหตุ โครงการนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่รายงาน
ปี พ.ศ. 2555
7 รูปแบบการทำงานของกล้ามเนื้อมือของคนที่มีประสบการณ์ในการใช้และฝึกกล้ามเนื้อมือที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
8 อัตราส่วนที่เหมาะสมของกระดูกอัตมันต่อไฮดรอกซี่แอปปาไทต์ที่ผลิตจากกระดูกวัวในการสร้างกระดูกใหม่ในกระต่าย
9 การศึกษาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจากเทคโนโลยี RFID
ปี พ.ศ. 2548
10 การเปรียบเทียบการสงบประสาทด้วยเทคนิคการควบคุมปริมาณยาโดยผู้ป่วยกับโดยวิสัญญีแพทย์ในการผ่าตัดเล็กในช่องปาก ด้วยยาไมดาโซแลมร่วมกับแฟนตานีล
11 การพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาพคนพิการภาคใต้
12 การประดิษฐ์เครื่องอุ่นเลือด และสารละลาย เพื่อใช้ในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ ในผู้ป่วยขณะผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2546
13 การประดิษฐ์เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายเพื่อใช้ในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยขณะผ่าตัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 ฤทธิ์ของกวาวเครือแดง(Butea superba) ต่อการทำงานของระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ