ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี ศรีชัยสวัสดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 1
4 2549 2
5 2531 1
6 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2 พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2552
3 ความพอใจและความต้องการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2551
4 ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการในช่วงเวลาว่างจากการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2549
5 ผลของการเสริมสร้างความหวังต่อการคิดอยากฆ่าตัวตายในผู้ที่เป็นโรคเอดส์ = Effect of enhancing on suicidal ideation among persons with AIDS / สุมาลี ชัยศรีสวัสดิ์
6 ผลของการเสริมสร้างความหวังต่อการคิดอยากฆ่าตัวตาย ในผู้ที่เป็นโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2531
7 ความคิดเห็นของผู้ผลิตและนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง