ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumalee Kamchonwongpaisan 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 23
3 จารุณี วานิชธนันกูล 9
4 Worachart Sirawaraporn 6
5 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 6
6 บงกช ธารชมพู 6
7 Penchit Chitnumsub 6
8 Bongkoch Tarnchompoo 6
9 วรชาติ สิรวราภรณ์ 5
10 จิรันดร ยูวะนิยม 5
11 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 5
12 Roonglawan Rattanajak 4
13 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
14 สุพรรณี ทวีชัย 3
15 Chairat Uthaipibull 3
16 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
17 Rachel Quarrell 3
18 Napawan Ponmee 3
19 นภาวรรณ ผลมี 3
20 Prapon Wilairat 3
21 Gordon Lowe 3
22 Malcolm D. Walkinshaw 2
23 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
24 Philip J. Shaw 2
25 Jirundon Yavaniyama 2
26 Phurpa Wangchuk 2
27 Yodhathai Thebtaranonth 2
28 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
29 Supannee Taweechai 2
30 Samten 2
31 John B. Bremner 2
32 รัชดา จันทร์เพ็ญ 2
33 สุภาพร ธรรมจินดา 2
34 สุภา หารหนองบัว 2
35 Supa Hannongbua 2
36 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
37 Phornphimon Maitarad 2
38 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
39 Ubolsree Leartsakulpanich 2
40 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
41 Sudsanguan Chusacultanachai 2
42 Lei Jiang 1
43 Karthikeyan Ganesan 1
44 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
45 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
46 Jarunee Vanichtanakul 1
47 Nitsara Karoonuthaisiri 1
48 Pradipsinh K. Rathod 1
49 Youngyuth Yuthavong 1
50 John White 1
51 Joseph W. Fowble 1
52 Theresa M. Lyons 1
53 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
54 Suthidarak Chaijan 1
55 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
56 Tina Dasguptat 1
57 Sara E. Nichols 1
58 Karen S. Anderson 1
59 William L. Jorgensen 1
60 Julian Tirado-Rivers 1
61 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
62 Paul Taylor 1
63 S. Srichairatanakool 1
64 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
65 W. Tipsuwan 1
66 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
67 Juree Charoenteeraboon 1
68 Phantip Vattanaviboon 1
69 Patompon Wongtrakoongate 1
70 Rachel Ponsinet 1
71 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
72 Deanpen Jarprung 1
73 Neungruthai Saesaengseerung 1
74 Allan H. White 1
75 Monica Cristina Terrao 1
76 Mofolusho Falade 1
77 Juliano Simoed de Toledo 1
78 Dennis E. Kyle 1
79 Brian W. Skelton 1
80 Yongyuth Yuthavong 1
81 Jarunee Vanichtanankul 1
82 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
83 Angela Kaysel Cruz 1
84 Daniel M. Weinreich 1
85 Patchreenart Saparpakorn 1
86 อมรพล อนุวรรตนวร 1
87 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
88 Guilio Rastelli 1
89 Thanat Chookajorn 1
90 Mallika Imwong 1
91 Kyle M. Brown 1
92 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
93 Elena R. Lozovsky 1
94 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
95 Amornpol Anuwatwora 1
96 Suganya Yongkiettrakul 1
97 Giulio Rastelli 1
98 Pornthep Sompornpisut 1
99 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
100 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
101 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
102 Somdet Srichairatanakool 1
103 Rachada Sirawaraporn 1
104 Voravuth Somsak 1
105 Daniel E. Neafsey 1
106 Daniel L. Hartl 1
107 Andrea Scozzafava 1
108 Jerapan Krungkrai 1
109 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
110 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
111 Sutarnthip Reungprapavut 1
112 Sudaratana R. Krungkrai 1
113 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
114 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
115 Claudiu T. Supuran 1
116 Sanchai Ekthawatchai 1
117 พลังพล คงเสรี 1
118 Sasinee Bunyarataphan 1
119 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
120 Jantanee Wattanarangsan 1
121 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
122 Netnapa Chareonsethakul 1
123 Palangpon Kongsaeree 1
124 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
125 Tatsanee Chuchue 1
126 Sumalee Tungpradabkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
ปี พ.ศ. 2553
3 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
4 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
ปี พ.ศ. 2552
5 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
9 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
13 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
14 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
19 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
20 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
21 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
22 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
23 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
24 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
25 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
ปี พ.ศ. 2544
26 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
27 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
28 การตรวจหาสารต้านมาเลเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
32 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง