ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาวดี ดาวดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุ และสารสำคัญรวมชนิดต่างๆ ของ ไข่น้ำ
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาผลของยางนาต่อการช่วยในการซึมผ่านของตัวยาจำลอง
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
4 การศึกษาฤทธิ์ต่อภาวะความจำบกพร่อง ภาวะซึมเศร้าของผลมะปรางและหมากเม่า และการพัมนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี
ปี พ.ศ. 2555
6 ฤิทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี
7 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ II
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดมะรุม และ การควบคุมคุณภาพ
10 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
11 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
12 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2552
13 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
14 การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง
ปี พ.ศ. 2548
15 การพัฒนาชุดตรวจหา Total lactones ในฟ้าทะลายโจร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์