ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุภาภรณ์ เอี่ยมแข่ง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์
2 การศึกษาความต้านทานต่อโรคไหม้ของข้าวไร่พื้นเมือง 50 พันธุ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหวายพื้นเมืองที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
4 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 การสำรวจพืชพื้นเมืองกินได้ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 การศึกษาผลของสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ
7 การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เองสาย (Dendrabium anosmum) ในสภาพปลอดเชื้อ
8 การจัดจำแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell,Arg)