ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
4 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
5 การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
7 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
ปี พ.ศ. 2549
8 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดหยาบใบกระท่อม
9 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิทราภัยนีนในหนูขาว
ปี พ.ศ. 2542
10 การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ของน้ำต้มเม็ดเกากีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2540
11 การศึกษาเบื้องต้นของฤทธิ์ของน้ำต้มเม็ดเกาถีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด