ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 1
7 2546 1
8 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาและประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมในการออกแบบระบบท่อน้ำร้อน
ปี พ.ศ. 2555
2 อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ช่วงการลุกติดไฟของก๊าซ LPG
3 เกษตรศาสตร์ผลิตเครื่องกรองน้ำช่วยผู้ประสบอุทกภัย
4 แบบจำลองการอพยพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยวิธีเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสำหรับปัญหาการขนส่ง
6 การศึกษาการอพยพหนีไฟในอาคารหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
7 การพัฒนาอุปกรณ์สาธิตความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับช่วงกว้างการติดไฟ
ปี พ.ศ. 2553
8 การจัดการสารเฮลอนของประเทศไทย
9 การศึกษาการอพยพหนีไฟออกจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยระบบวิธีเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานขั้นตอนวิธีพันธุกรรมเข้ารหัสผสม แบบหลายความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2546
12 โปรแกรมออกแบบค่าระยะห่างของอุปกณ์ตรวจจับความร้อนในเชิงประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2545
13 โปรแกรมออกแบบค่าระยะห่างของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนในเชิงประสิทธิภาพ