ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุภักตร์ ปัญญา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล (ปี 2555)
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปี 2555)
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาประจำพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาลักษณะทางสรีระวิทยาประจำพันธุ์ ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
7 การศึกษาลักษณะทางสรีระวิทยาประจำพันธุ์ ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2542
8 ผลของรูปแบบการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานและถั่วเหลืองผักสดในระบบการปลูกพืชแซม / สุภักตร์ ปัญญา
ปี พ.ศ. 2540
9 การคัดเลือกสายพันธ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2539
10 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2538
11 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เล่ย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ปี 2539)
12 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ปี 2540)
13 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์โดยการทดสอบเสถียรภาพภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน