ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพร จารุมณี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พาณี ศิริสะอาด 17
2 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 9
3 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 8
4 ศิริพร โอโกโนกิ 8
5 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 6
6 วัชรี เนติสิงหะ 6
7 ศิริวิภา ปิยะมงคล 5
8 เอื้อพร ไชยวรรณ 4
9 สุวรรณา เวชอภิกุล 4
10 ญานี พงษ์ไพบูลย์ 4
11 ธวัช แต้โสตถิกุล 4
12 สิริพร บูรพาเดชะ 3
13 วารี ไชยเทพ 3
14 พรทิพย์ เชื้อมโนชาญ 3
15 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 3
16 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 3
17 ดวงพร วินิจกุล 2
18 สุวรรณา จารุนุช 2
19 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 2
20 สยาม แก้ววิชิต 2
21 สุรพล นธการกิจกุล 2
22 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 2
23 สิริดา ยังฉิม 2
24 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 2
25 ลัดดา วงศ์พายัพกุล 2
26 พงษ์พันธ์ เนติสิงหะ 2
27 นภาพร โออริยกุล 2
28 วราภรณ์ ปัณณวลี 2
29 เกษร นันทจิต 2
30 นรากร คำฟู 2
31 นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
32 วิไล เบาทรวง 2
33 เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 1
34 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 1
35 Siriporn Okonogi 1
36 Suporn Charumanee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 2
8 2545 1
9 2543 1
10 2534 1
11 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านโรคกระดูกพรุนจากสารสกัดเพชรสังฆาต
ปี พ.ศ. 2554
2 การนำไขพืชจากกล้วยน้ำว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนายาเม็ดชนิดรับประทานเพื่อนำส่งตัวยาสู่ลำไส้ของตัวยาอาร์เทมิซูเนทสำหรับรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
4 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงมือและเล็บจากไขกะบก
ปี พ.ศ. 2552
5 การนำไขพืชจากกล้วยน้ำหว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2551
6 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว ที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
7 การประยุกต์ใช้ขี้ผึ้งพืชจากกล้วย(Musa spp.) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง
8 การสกัด การศึกษาทางพฤกษเคมีและสมบัติทางเคมีกายภาพของไขพืชจากกล้วย [Musa spp.]
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซี่เมทธิล ที่เตรียมจากข้าวเจ้าสายพันธุ์ต่างๆ และศักยภาพในการเป็นสารช่วยในทางเภสัชกรรม
10 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนาอัตราการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำยากด้วยระบบ Solid dispersion
ปี พ.ศ. 2543
12 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว
ปี พ.ศ. 2534
13 การพัฒนาตำรับยาเตรียมที่ผลิตขึ้น ในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Development of Anti-wrinkle Cosmetic from Aril Oil of Momordica cochinchinesis (Lour.)
15 Development of Composite-biodegradable Film of Mung Beam Starch and Pectin for Colon drug Delivery System
16 Development of Irvingia malayana Oliver Ex Bennett Wax's as a Suppository base. Poster Presentation
17 Proximate Analysis and Oxidative Stability of Wax from the Nuts of Irvigia Malayana Oliver Ex Bennett