ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณ สุดสนธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2551 1
4 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาต้นทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกเส้นทางการขนส่งในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ไปยังประเทศจีน
ปี พ.ศ. 2551
3 ฮิวริสติกสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง กรณีที่ศูนย์กระจาย สินค้ากลางมีมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่มีเงื่อนไขขนาดการบรรทุกและระยะทาง การขนส่งที่จำกัด
ปี พ.ศ. 2547
4 การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออกในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม = Logistic network design for outbound transportation of small frozen food enterprises / สุพรรณ สุดสนธิ์
5 การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออก ในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม