ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพพัต เหมทานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 1
5 2556 3
6 2553 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภคบริโภค ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ความเหมาะสมของการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นากุ้งร้าง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2559
3 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2558
4 การจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2557
5 การศึกษาการจัดการน้ำและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่พรุควนเคร็ง ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาความเหมาะสมของคุณภาพน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 การศึกษาความเหมาะสมของคุณภาพน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
8 การศึกษาความเหมาะสมของคุณภาพน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
9 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอ่าวนครศรีธรรมราช
10 การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมอ่าวนครศรีธรรมราช