ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ของสภาวะน้ำในระบบดิน-พืช-อากาศ กับกระบวนการและเปลี่ยนแก๊สใบข้าว มันสัมปะหลังและสับปะรด
2 งานวิชาการเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2557
3 งานวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
4 การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกประจำปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
5 การกำหนดอัตราปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
6 ความสามารถของต้นยูคาลิปตัในการใช้น้ำที่ชลประทานให้ในช่วงฤดูแล้ง
ปี พ.ศ. 2554
7 มวลชีวภาพและปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84
8 การศึกษาการลำเลียงน้ำเข้าสู่ผลมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2552
9 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
10 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
11 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2548
12 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ