ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทรี ขุนทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 5
4 2553 1
5 2552 6
6 2551 3
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการติดตามตรวจสอบสอนการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2555
2 การฟื้นฟูน้ำทิ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2554
4 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในและภายนอกอาคาร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน
6 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วโดยจุลินทรีย์
7 การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
8 การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา
ปี พ.ศ. 2553
9 การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2552
10 การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม
11 การวิเคราะห์กรดอินทรีย์ในน้ำฝน โดย Ion Chromatograhy
12 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก
13 การเคลื่อนย้ายและการกระจายตัวของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในแปลงนา และการดูดซับไปสู่ต้นข้าว
14 ฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารสกัดจากต้นขันทองพยาบาท
15 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
16 การประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากกิจกรรมขนถ่ายสินค้า บริเวณอ่าวศรีราชา - เกาะสีชัง
17 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก
18 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง