ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกานพลู เพื่อใช้ยับยั้งการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus flavus
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษากระบวนการหมักข้าวโพดหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบและอาหารผสมครบส่วน สำหรับเลี้ยงโคนม
ปี พ.ศ. 2547
3 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยวิธีทางชีวภาพเพื่อผลิตไซลิทอล
ปี พ.ศ. 2545
4 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อรา
5 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2544
6 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรีย Xanthomonas spp เพื่อผลิตแซนแทนกัม
7 การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรีย Xanthomonas spp. เพื่อผลิตแซนแทนกัม