ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุธยา พิมพ์พิไล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้อัลตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ
2 การประยุกต์ใช้อัตราไวโอเล็ตในกระบวนการทำแห้งลำไยพันธุ์ดอ
3 การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอนโธไซยานินจากข้าวสีด้วยเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าวเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าวเพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมลำไย
7 การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมลำไย
8 อิทธิพลของกระบวนการผลิตข้าวหุงสุกไวที่มีต่อปริมาณไฟเตทและสมบัติการต้านออกซิเดชันในข้าวกล้องที่มีสี
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย ที่ปลูกในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
10 การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก
ปี พ.ศ. 2551
11 ผลของวัตถุกันเสีย เวลา และอุณหภูมิการเตรียมน้ำแป้ง ที่มีต่อคุณภาพการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
ปี พ.ศ. 2550
12 กระบวนการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากลำไยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิแดงแบบหุงสุกเร็ว
14 การศึกษากรรมวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิแดงแบบหุงสุกเร็ว
ปี พ.ศ. 2538
15 การประยุกต์ใช้เตาแสงอาทิตย์ร่วมกับรังสีอัลตร้าไวโอเลตในการควบคุมคุณภาพแป้งมันสำปะหลังดัดแปร