ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sutat Patomnuphong 5
2 วรัญญู ผิวทองคำ 5
3 พิษณุ ดวงธนู 4
4 นิคม พรมกะจิน 3
5 พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 3
6 เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต 2
7 รณชัย พงศ์ธรเสรี 2
8 Waranyoo Phiwthongkham 2
9 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
10 สุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล 1
11 ชิติ ชูพยัคฆ์ 1
12 Peeranan Kanjanasrisuntorn 1
13 Isara Rampaigul 1
14 Apinya Kamolsook 1
15 นิรมล ประทีปะจิตติ 1
16 ชัชพล ชังชู 1
17 ชนะ รักษ์ศิริ 1
18 ดวิษ กิระชัยวนิช 1
19 ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ 1
20 อิสรา รำไพกุล 1
21 กรชัย วงศ์สุวรรณ 1
22 ประเสริฐ กระมุท 1
23 อุบลวรรณ คำแก้ว 1
24 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 1
25 Adisorn Tuantranont 1
26 อดิสร เตือนตรานนท์ 1
27 Kosol Hompian 1
28 โกศล หอมเพียร 1
29 วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย 1
30 Watthanasak Jeamwatthanachai 1
31 Nikhom Promkajin 1
32 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 1
33 Chadamas Thuvasethakul 1
34 Kalaya Udomvitid 1
35 กัลยา อุดมวิทิต 1
36 Kanchana Wanichkorn 1
37 Wattanasit Pimpao 1
38 กาญจนา วานิชกร 1
39 อภิญญา กมลสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 5
5 2549 1
6 2547 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาแพลทฟอร์มเครื่องปรับอากาศแบบหลายหน่วยในบ้านและหน่วยนอกบ้านร่วมเพื่ออุตสาหกรรมปรับอากาศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 ระบบสื่อสารไร้สายแบบ 2 ทางเพื่อการเรียนรู้
3 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
ปี พ.ศ. 2551
4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท
ปี พ.ศ. 2550
5 แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
6 โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1
7 ระบบควบคุมตำแหน่งจานดาวเทียม IP STAR สำหรับรถ EECV
8 การทำงานของระบบควบคุมและติดตามการจ่ายไฟในรถสื่อสารฉุกเฉิน
9 โครงการวิจัยกระบวนการคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไนซีเอ็นซี ใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
ปี พ.ศ. 2549
10 เครื่องกลบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2547
11 ชิพประมวลผลข้อมูลสำหรับ PHS Cell Station