ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุชาดา ศิริพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 4
6 2551 2
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 3
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการเติบโตของต้นข้าวระยะกล้าภายใต้ความเครียดจากเกลือ
ปี พ.ศ. 2555
2 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
3 แบบจำลองการเติบโตฐานน้ำหนักสำหรับปลานิลที่เลี้ยงในบ่อบำบัดน้ำเสียโดยไม่ให้อาหาร
ปี พ.ศ. 2554
4 การสร้างแบบจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของเส้นเลือดที่มีสาเหตุมาจากความดันเลือด
5 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของน้ำในชุดดินกำแพงแสน
6 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการทำนายปริมาณ N P K ในน้ำปุ๋ยชีวภาพระหว่างการหมัก
ปี พ.ศ. 2553
7 แบบจำลองอัตราการเปลี่ยนแปลงสำหรับปริมาณน้ำตาลในอ้อย
8 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการจำลองแบบและการสร้างภาพนามธรรมของน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2552
9 แบบจำลองการใช้น้ำเพื่อการจัดการน้ำในระยะการเติบโตทางลำต้นและใบของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินร่วนเหนียว
10 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
11 แบบจำลองการใช้น้ำเพื่อการจัดการน้ำในระยะการเติบโตทางลำต้นและใบ ของถั่วเหลืองที่ปลูกในสภาพดินร่วนเหนียว
12 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการเจริญเติบโตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
13 การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลืองที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม
14 การสร้างแบบจำลองการเติบโตของถั่วเหลือง ที่มีผลจากความเครียดที่เกิดจากความเค็ม
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับทำนายผลผลิตของต้นถั่วเหลืองเมื่อปลูกที่ระดับ pH ช่วง 4-8
16 การจำลองการไหลในน้ำตื้นที่มีพจน์แหล่งต้นทาง
ปี พ.ศ. 2548
17 การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการดูดซับโซเดียมไอออนของดินอิ่มตัว อันเป็นผลจากการลำเลียงสารละลายโซเดียมคลอไรด์บนหน้าตัดดิน
18 การประมาณการขาดธาตุไนโตรเจนของถั่วเหลืองจากสีใบโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2547
19 ขั้นตอนวิธีสำหรับการจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของการขยายขนาดและความสูงของลำต้นและกิ่งถั่วเหลืองในรูปความเป็นจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2546
20 การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของผลกระทบการขาดแคลนน้ำต่อการเติบโตของถั่วเหลือง
21 ขั้นตอนวิธีสำหรับสร้างแบบจำลองพืช
22 การจำลองและการสร้างภาพนามธรรมของรูปแบบการกระจายตัวของเชื้อราคอลเลโททริคัมบนโพเทโตเดกซ์โทรสอาการ์