ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินดา ศรัวัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล 12
2 รัตนา ม่วงรัตน์ 10
3 เมธินี เห่วซึ่งเจริญ 9
4 ศรายุทธ สมประสงค์ 8
5 อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกูล 7
6 ไพโรจน์ วิริยจารี 7
7 ประเสริฐ หาญเมืองใจ 7
8 สุทัศน์ สุระวัง 5
9 บรรณนิสา ทิพย์วิชัย 4
10 สุรินทร์พร ศรีไพรสนธ์ 3
11 อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล 2
12 สุธยา บุญถนอม 2
13 วิวัฒน์ หวังเจริญ 2
14 สุจินดา สุวรรณกิจ 2
15 นิธิยา รัตนาปนนท์ 2
16 ยุวพร มูลคำ 1
17 สิรีรุ่ง วงศ์สกุล 1
18 เอื้องพลอย ใจลังกา 1
19 ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ 1
20 ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ 1
21 พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ 1
22 วราทิพย์ วงษ์เอี่ยม 1
23 วิศนี วรรณนิยม 1
24 สุรินทร์พร ศรีไพรสนธิ์ 1
25 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
26 จาริญญา สุทธิ 1
27 สุวรรณา เดชะรัตนางกูร 1
28 วัสสนัย วรรธนัจฉริยา 1
29 นิวิท เจริญใจ 1
30 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
31 จีรพร เพกเกาะ 1
32 ชยากร ภูมาศ 1
33 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1
34 ยุทธนา พิมลศิริผล 1
35 ธัญญานุภาพ อานันทนะ 1
36 ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1
37 ชาติชาย โขนงนุช 1
38 สุดาพร ตงศิริ 1
39 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 1
40 ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 1
41 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 1
42 ยุวดี พีรพรพิศาล 1
43 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2556 1
3 2554 2
4 2552 5
5 2551 1
6 1086 1
7 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การผลิตฟิล์มแป้งข้าวแบบยืดหยุ่นโดยใช้เทคนิคการเกิดรีโทรเกรเดชัน
2 การบูรณาการงานวิจัยชาเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2556
3 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย: ตำรับข้าวซอย ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม และน้ำพริกอ่อง
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้เทคนิคออสโมติกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรีสูตรลดน้ำตาลที่ไม่เจือสีและไม่แต่งกลิ่นรส : แยมสตรอเบอรี ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรีและสตรอเบอรีทอปปิง และการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูลดไขมันและโซเดียม
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี-ลำไยชนิดแท่ง
7 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำผลหม่อน
8 การสกัดสารสีแดงจากเปลือกแก้วมังกร และการประยุกต์ใช้ในน้ำสตรอเบอรี่ ที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์
9 การเสริมคุกกี้แป้งข้าวเจ้าด้วยโปรตีน ที่สกัดจากกากงาดำ
10 การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส
ปี พ.ศ. 2551
11 ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 กระบวนการทำข้าวหอมโดยใช้กลิ่นใบเตยที่สกัดด้วยวิธีเหนือจุดยิ่งยวด