ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุจินดา มาลัยวิจิตนนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาผลและกลไกการรักษาภาวะกระดูกพรุนของพืชสมุนไพรไทยกวาวเครือขาวในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะทางพันธุกรรม และพฤติกรรมของลิงลูกผสมที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างลิงวอกและลิงหางยาว ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปี พ.ศ. 2552
3 สถานภาพในปัจจุบันของลิงวอกในประเทศไทยและโอกาสในการเกิดการผสมข้ามพันธุ์ตามธรรมชาติกับลิงหางยาว
ปี พ.ศ. 2551
4 การทดสอบพิษวิทยาของกวาวเครือแดงและกวาวเครือดำในหนูเมาส์ และผลของกวาวเครือขาวต่ออวัยวะสืบพันธุ์และฤทธิ์ในการต่อต้านมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย : รายงานผลการวิจัย
5 สถานภาพในปัจจุบันของลิงวอกในประเทศไทย และโอกาสในการเกิดการผสมข้ามพันธุ์ตามธรรมชาติกับลิงหางยาว
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษากลไกการยับยั้งการตกไข่ของสารไฟโตอีสโตรเจนในกวาวเครือขาวในลิงหางยาวเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2547
7 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงแตกต่างทางพันธุกรรมของลิงหางยาว ในบริเวณหมู่เกาะอินโดจีนและทรุนดา
ปี พ.ศ. 2544
8 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมเชิงวิวัฒนาการของไก่ฟ้าหางลายขวาง นกแว่น และนกยูงไทย โดยวิเคราะห์จากไซโตโครมบี
9 ผลเรื้อรังของกวาวเครือขาวที่มีต่ออวัยวะสืบพันธุ์ และฮอร์โมนเพศและผลต่อ DMBA ในการชักนำให้เกิดมะเร็งเต้านมในหนูแรทเพศเมีย
ปี พ.ศ. 2543
10 ลำดับนิวคลีโอไทด์ของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในไพรเมท:จากลิงโลกใหม่ถึงลิงโลกเก่า
ปี พ.ศ. 2537
11 เภสัชจลนพลศาสตร์ของมอร์ฟีน ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนสืบพันธุ์และฮอร์โมนจากต่อมไทรรอยด์ ในลิงหางยาวเพศผู้วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์