ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขใจ รัตนยุวกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2554 1
4 2552 2
5 2548 1
6 2546 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย
2 โครงการความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
4 โครงการภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 พยาธิสภาพของสัตว์ทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
7 พาราไซท์ที่เป็นอันตรายต่อหอยนางรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2548
8 การเจริญและพัฒนาของปลาการ์ตูนอานม้า Amphiprion polymnus
ปี พ.ศ. 2546
9 การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อน และปลาวัยอ่อน ในปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus Linnaeus (1758))