ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุขลัคน์ นาเนกรังสรรค์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2554 1
4 2548 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การติดตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำ ในรอบฤดูกาลตามแผนการส่งน้ำเพื่อการเกษตรของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำนางรอง
ปี พ.ศ. 2558
2 การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำของพื้นที่รอบทางน้ำธรรมชาติที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการนำร่องในการประเมินคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และทางน้ำชลประทานโดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
ปี พ.ศ. 2548
5 การตอบสนองทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของถั่วพุ่ม Vigna unguiculata (L.) Walp ต่อก๊าซโอโซน