ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สีวบูรณ์ สีรีรัฐวงศ์ Seewaboon Sireeratawong ศิริเพ็ญ ต่ออุดม -
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
2 วนิดา เปาอินทร์ Wanida Pao-in - 47
3 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
4 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
5 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ Intounds Sakpakdeejaroen - 47
6 พินทุสร หาญสกุล Pintusorn Hansakul - 47
7 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
8 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
9 อรุณพร อิฐรัตน์ Arunporn Itharat - 47
10 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ Nusiri Lerdvuthisopon - 47
11 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
12 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
13 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
14 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
15 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
16 - 47
17 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
18 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
19 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
20 ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ Tawanchai Jirapramukpitak - 47
21 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
22 ดิลก ภิยโยทัย Dilok Piyayotai - 47
23 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
24 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
25 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
26 ภาคภูมิ เขียวละม้าย Pakpoom Kheolamai - 47
27 อธิตา จันทเสนานนท์ (เสริมบุญ) Athita Changtasananon - 47
28 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
29 อนุชา อภิสารธนรักษ์ Anucha Apisarnthanarak - 47
30 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
31 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
32 สมบัติ มุ่งทวีพงษา Sombat Muengtaweepongsa - 47
33 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
34 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
35 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
36 พัชรา วิสุตกุล Pachara Visutakul - 47
37 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ Sookkasem Khositseth - 47
38 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
39 ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร Kongkiat Kulkantrakorn - 47
40 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
41 ภาสกร ศรีทิพย์สุโข Paskorn Sritipsukho - 47
42 พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท Pisit Wattanaruangkowit - 47
43 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
44 ศิริกุล มะโนจันทร์ Sirikul Manochantr - 47
45 พรภัทร ธรรมสโรช Pornpatr Dharmasaroja - 47
46 พินทุสร หาญสกุล 1
47 กาญจนา ใจจ้อย 1
48 อรพรรณ โพชนุกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 2
3 2553 2
4 1086 48
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดมาตรฐานหมามุ่ยสายพันธุ์ในประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดรางจืดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
3 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดมาตรฐานหมามุ่ยสายพันธุ์ในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ปี พ.ศ. 2553
4 Anit-Inflammatory and analgesic activties of the water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn.
5 การประเมินความเป็นพิษของสารสกัดแก่นฝางในหนูขาว Toxicity Evaluation of Sappan Wood Extract in Rats
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 Anit-Inflammatory and analgesic activties of the water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn.