ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 10
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
3 ธนภร อำนวยกิจ 10
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
5 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 6
6 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
7 งบประมาณแผ่นดิน 3
8 เฉลิมเกียรติ สงคราม 3
9 สุริยา สุขยิ่ง 3
10 ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ 2
11 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 2
12 นิวรรณ อินทรักษา 2
13 ธีระพล ศรีชนะ 2
14 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
15 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
16 ดวงแข มณีนวล 2
17 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 1
18 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
19 สุวิภา ศรีเอี่ยม 1
20 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
21 โครงการพระราชดำริฯ 1
22 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
23 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 1
24 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
26 เงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 1
27 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
28 จันทน์ผา ตันธนา 1
29 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
30 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
31 วันทนา เหรียญมงคล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 4
10 2548 4
11 2546 1
12 2545 1
13 2544 1
14 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนา idebenone ในรูปของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2554
4 แผ่นฟิล์มซับหน้ามันจากไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
7 การเตรียมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร : มะขามป้อม ทองพันชั่ง และเปล้าน้อย
8 การพัฒนาตำรับลิปสติก Acyclovir
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวข้าวเย็นเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์
10 การศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อมในผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
12 การเตรียมไลโปไซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
13 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
ปี พ.ศ. 2549
14 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
15 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
16 การพัฒนาสูตรตำรับครีมน้ำมันหอมระเหยจากเทพธาโร
17 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
18 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาเตรียมใช้ภายนอกของน้ำมันหอมเทพธาโร
20 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ
21 การเตรียมลิโปโซมของสารสกัดจากระเจี๊ยบแดง
ปี พ.ศ. 2546
22 การพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดจากมะหาด (ปวกหาด)
ปี พ.ศ. 2545
23 การพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำใส Furosemide
ปี พ.ศ. 2544
24 การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียในเป็นสารช่วยแขวนตะกอน และสารก่ออิมัลชัน