ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิริรัศนมิ์ ปิ่นสุวรรณ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ 10
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10
3 ธนภร อำนวยกิจ 10
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
5 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 6
6 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
7 สุริยา สุขยิ่ง 3
8 งบประมาณแผ่นดิน 3
9 เฉลิมเกียรติ สงคราม 3
10 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
11 ธีระพล ศรีชนะ 2
12 ดวงแข มณีนวล 2
13 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 2
14 ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ 2
15 ขวัญจิต อึ้งโพธิ์ 2
16 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 2
17 นิวรรณ อินทรักษา 2
18 วันทนา เหรียญมงคล 1
19 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 1
20 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
21 สุวิภา ศรีเอี่ยม 1
22 สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง 1
23 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
24 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 1
25 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
26 จันทน์ผา ตันธนา 1
27 เงินรายได้ของคณะเภสัชศาสตร์ 1
28 โครงการพระราชดำริฯ 1
29 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
30 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
31 สุภิญญา ติ๋วตระกูล 1
32 ภูธร แดนยุกต์ 1
33 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
34 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 3
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 4
10 2548 4
11 2546 1
12 2545 1
13 2544 1
14 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไลโปโซมครีมของสารฟีนิลเอทิลรีซอร์ซินอล และน้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางบนผิวหน้า โดยมีน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนา idebenone ในรูปของไนโอโซมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2554
4 แผ่นฟิล์มซับหน้ามันจากไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาแผ่นแปะผิวนิโคตินามายเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาโปรลิโปโซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
7 การเตรียมผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพร : มะขามป้อม ทองพันชั่ง และเปล้าน้อย
8 การพัฒนาตำรับลิปสติก Acyclovir
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวข้าวเย็นเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพในผู้ป่วยมะเร็งและเอดส์
10 การศึกษาการเตรียมและความคงตัวของสารสกัดมะขามป้อมในผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
12 การเตรียมไลโปไซมของสารสกัดมะขามป้อมเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
13 การเตรียมไลโปรโซมของกรดไมโนฟีโนลิกและการศึกษาการซึมผ่านผิวหนังหนูนอกกาย
ปี พ.ศ. 2549
14 การเตรียมไลโปโซมของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
15 ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิล
16 การพัฒนาสูตรตำรับครีมน้ำมันหอมระเหยจากเทพธาโร
17 การเตรียมสารสกัดจากฝรั่งเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
18 การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่ง เพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาเตรียมใช้ภายนอกของน้ำมันหอมเทพธาโร
20 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ
21 การเตรียมลิโปโซมของสารสกัดจากระเจี๊ยบแดง
ปี พ.ศ. 2546
22 การพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดจากมะหาด (ปวกหาด)
ปี พ.ศ. 2545
23 การพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำใส Furosemide
ปี พ.ศ. 2544
24 การประยุกต์ใช้เซลลูโลสจากแบคทีเรียในเป็นสารช่วยแขวนตะกอน และสารก่ออิมัลชัน