ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิโชค สุนทรโอภาส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เชิดชัย สุนทรภาส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 2
4 2549 1
5 2546 1
6 2538 1
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
ปี พ.ศ. 2553
3 เภสัชพลศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
4 เภสัชพลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพเมื่อให้ร่วมกันต่อเชื้อ Acinetobacter baumanii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Pharmacodynamic study of antimicrobial combination on multidrug resistant Acinetobacter baumanii
ปี พ.ศ. 2549
5 การประเมินกำลังโครงสร้างที่มีอยู่เดิม
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
7 เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การพัฒนากระบวนการประสานรายการยา ณ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม
9 การจัดการและผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด