ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิสุนทร สุโพธิณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sitthisuntorn Supothina 59
2 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 24
3 On-uma Nimittrakoolchai 16
4 รมิดา รัตนคาม 11
5 Ramida Rattanakam 11
6 Angkhana Jaroenworaluck 11
7 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 11
8 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 11
9 สุพัตรา จินาวัฒน์ 7
10 Supatra Jinawath 7
11 นิธิ อัตถิ 6
12 Onuma Nimittrakoolchai 6
13 ภารดี ช่วยบำรุง 5
14 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 5
15 Sunisa Jindasuwan 4
16 พรนภา สุจริตวรกุล 4
17 สุณิสา จินดาสุวรรณ 4
18 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 4
19 Amporn Poyai 4
20 Wutthinan Jeamsaksiri 4
21 Tawan Sooknoi 4
22 ชาญเดช หรูอนันต์ 4
23 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 4
24 Sirithan Jiemsirilers 4
25 ปาจรีย์ ถาวรนิติ 4
26 Parjaree Thavorniti 4
27 อัมพร โพธิ์ใย 4
28 Nithi Atthi 4
29 Paradee Chuaybamroong 3
30 Kannikar Juengsuwattananon 3
31 ตะวัน สุขน้อย 3
32 Charndet Hruanun 3
33 รุ่งอรุณ แสนงาม 3
34 Pornapa Sujaridworakun 3
35 อภิญญา ภาณุภัทร 2
36 Apinya Panupat 2
37 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
38 บุษราภรณ์ ภัทรเชาว์ 2
39 Phongnakhorn Yang-Ngarm 2
40 Pipat Sribenjalux 2
41 Apirak Pankiew 2
42 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
43 Mana Sriyudthsak 2
44 Boonchoy Soontornworajit 2
45 Siriya Jiamsakul 2
46 Jakrapong Supadech 2
47 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
48 Rung-Arun Chumnanklang 2
49 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
50 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
51 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 2
52 พลอย สุจริตธรรม 1
53 Chollada Warmsingh 1
54 Rung-Arun Sanngam 1
55 Laksana Kreethawate 1
56 Nudthakarn Kosachan 1
57 ชูวิทย์ ผลโภค 1
58 สมจิต คำวิจิต 1
59 สมพร พละสาร 1
60 Somporn Palasarn 1
61 ชลดา วามสิงห์ 1
62 ลักษณา กรีฑาเวทย์ 1
63 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
64 Somjit Komwijit 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 Charndet Hruanan 1
67 จิตรลดา ทักทาย 1
68 Jitlada Thackthay 1
69 Chuleewan Thunyasirinon 1
70 Chang-Yu Wu 1
71 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
72 เมตตา เจริญพาณิชย์ 1
73 Metta Chareonpanich 1
74 Pornnapa Sujaridworakun 1
75 Bussaraporn Patarachao 1
76 Nithi Aiithi 1
77 พงศ์นคร ยางงาม 1
78 Bussaraporn Pattarachao 1
79 Panruthai Duagnum 1
80 R. Chotigawin 1
81 Niramol Sakkayawong 1
82 ศักดา สีโสภณ 1
83 Rotruedee Chotigawin 1
84 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
85 C-Y. Wu 1
86 Siriporn Larpkiattaworn 1
87 นิรมล ศากยวงศ์ 1
88 P. Chauybamroong 1
89 ศิริยา เจียมสกุล 1
90 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 1
91 P. Sribenjalux 1
92 J. Johns 1
93 L. Charerntanyarak 1
94 รจฤดี โชติกาวินทร์ 1
95 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 1
96 Masahiko Isaka 1
97 สมนึก ศิริสุนทร 1
98 Pongpan Chindaudom 1
99 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 1
100 J. Jennifer Luangsa-ard 1
101 Somnuk Sirisoonthorn 1
102 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
103 Sorachon Yoriya 1
104 Sittinun Tawkeaw 1
105 พงศ์นคร เงินยวง 1
106 ศรชล โยริยะ 1
107 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
108 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 5
3 2553 8
4 2552 8
5 2551 20
6 2550 12
7 2549 3
8 2548 4
9 2545 1
10 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประสิทธิภาพของแผ่นฟอกอากาศเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์ในการกำจัดสารโทลูอีนโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
ปี พ.ศ. 2554
2 Effect of stirring and temperature on synthesis yield and crystallization of hydrothermally synthesized K2W4O13 nanorods
3 Performance of photocatalytic lamps on reduction of culturable airborne microorganism concentration
4 Hydrothermal Synthesis and Electrochromic Properties of Potassium Tungsten Oxide Nanorods
5 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
6 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
7 Airborne Microorganism Disinfection by Photocatalytic HEPA Filter
8 การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
9 Deposition of Transparent, Hydrophobic Polydimethylsiloane - Nanocrystalline TiO2 Hybrid Films on Glass Substrate
10 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
11 Effect of different oxide fillers on superhydrophobicity of water-repellent organic-inorganic hybrid films
12 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
13 Fabrication of silica-based multilayer films with self-cleaning and antireflective properties
14 การประดิษฐ์หลอดไฟเคลือบนาโนไทเทเนีย เพื่อการกำจัดเชื้อโรคในอากาศ
ปี พ.ศ. 2552
15 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
16 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
17 Surface characteristics of water-repellent polyelectrolyte multilayer films containing various silica contents
18 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
19 Visible light sensitive N-doped TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical method: Effect of nitrogen source
20 Bactericidal activity and UV-filtering property of TiO2-based photocatalysts coated on curtain fabric
21 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศของนาโนไทเทเนียที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ
22 Preparation and photocatalytic study of energy storage WO3-TiO2 photocatalyst
ปี พ.ศ. 2551
23 High Percentages of Hydrometallurgical Zinc Waste Loading in unglazed Tile Body
24 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
25 Study of Optimization Condition by Using Fractional Factorials Design of an Experimental for Superhydrophobic Surface
26 Effect of SiO2 Content on Superhydrophobicity and Transparency of Silica - Polyelectrolyte Multilayer Films
27 Deposition of Water-Repellent Coating on Side-View Automotive Mirror
28 Visible-Light Sensitive N-doped Titaniumn Dioxide Photocatalysts Prepared by Mechanochemical Method: Effect of N Content
29 Characterization of visible light sensitive N-doped TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical method
30 Deposition of organic-based superhydrophobic films for anti-adhesion and self-cleaning applications
31 Preparation of K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
32 Effect of heat treatment temperature on surface topography and hydrophobicity of polydimethyl-siloxane – titanium oxide hybrid films
33 Polymer-based superhydrophobic coating fabricated from polyelectrolyte multilayers of poly(allylamine hydrochloride) and poly(acrylic acid)
34 Properties of Glass-Ceramics Synthesized from Hydrometallurgical Zinc Waste
35 Nanocrystalline TiO2 coated-fabric for UV shielding and anti-bacterial functions
36 Preparation of agglomerated particles of TiO2 and silica-coated magnetic particle
37 Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)1.7 - anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst
38 High-yield precipitation synthesis of tungsten oxide platelet particle and its ethylene gas sensing characteristic
39 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
40 Preparation and Photoactivity of ?- K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
41 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
42 Growth Inhibition of Escherichia Coli by Cotton Fabrics Coated with Titanium Dioxide-Based Photocatalysts
ปี พ.ศ. 2550
43 Superhydrophobic coating fabricated from polyelectrolyte multilayers of poly(allylamine hydrochloride) (PAH) and poly(acrylic acid) (PAA)
44 Effect of heat treatment temperature on hydrophobicity of sol-gel-derived TiO2/polydimethylsiloxane hybrid films
45 Mechanochemical approach for preparing N-doped titanium dioxide photocatalyst
46 Preparation of highly dispersed TiO2 suspension for fabric coating
47 Deposition of TiO2 photocatalyst on fabric by using high volume, low pressure spray gun
48 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
49 Preparation and characterization of immobilized titanium dioxide on glass powder
50 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
51 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
52 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
53 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
54 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
55 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
56 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
57 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2548
58 การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์
59 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ
60 การศึกษาผลกระทบของโครงสร้างทางจุลภาคต่อลักษณะการตอบสนองก๊าซของดีบุกออกไซด์
61 The effect of crystal phase formation on leachability of Pb from glass ceramics prepared from industrial zinc waste
ปี พ.ศ. 2545
62 การศึกษาลักษณะการตอบสนองต่อก๊าซของดีบุกออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตร