ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิสิน บวรสมบัติ,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สิทธิสิน บวรสมบัติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากมะเกี๋ยงด้วยกระบวนการหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2555
2 การใช้ข้าวเป็นสับสเตรทเพื่อผลิตเอนไซม์อะไมเลสและโปรติเอสด้วย Aspergillus oryzae สำหรับใช้ในการหมักมิโซะ
3 การใช้ข้าวเป็นสับสเตรทเพื่อผลิตเอนไซม์อะไมเลสและโปรติเอสด้วย Aspergillus oryzae สำหรับใช้ในการหมักมิโซะ
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา
5 การผลิตน้ำเชื่อมจากข้าวเหนียวด้วยรา
6 กลไกการเกิดอนุภาคสีขาวในเต้าเจี้ยวและการหมักเต้าเจี้ยวรสเค็มน้อย
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวรสเค็มน้อยโดยใช้โคจิจากข้าวเหนียว
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวรสเค็มน้อยโดยใช้โคจิจากข้าวเหนียว
9 การผลิตโยเกิร์ตเสริมใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำเวย์เต้าหู้และน้ำเวย์เนยแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
11 การผลิตน้ำสลัดใสผสมพอลิเมอร์ธรรมชาติจากลำไยอบแห้ง
12 การผลิตน้ำสลัดใสผสมพอลิเมอร์ธรรมชาติจากลำไยอบแห้ง
13 การเพิ่มประสิทธิภาพของคลอรีนในการลดปริมาณจุลินทรีย์บนผิวของพริกหนุ่ม [Capsicum annuum Linn.] และผิววัสดุ
ปี พ.ศ. 2550
14 การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร
15 การพัฒนาเทคนิคการหมักในการผลิตเครื่องปรุงรสมิรินจากข้าวเหนียวไทย
16 การลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตร
17 การพัฒนาเทคนิคการหมักในการผลิตเครื่องปรุงรสมิรินจากข้าวเหนียวไทย
ปี พ.ศ. 2549
18 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน
ปี พ.ศ. 2548
19 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน
ปี พ.ศ. 2547
20 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน
ปี พ.ศ. 2546
21 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน (ปี 2546)
22 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน (ปี 2547)
23 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน (ปี 2548)
24 การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อผลิตมิริน
ปี พ.ศ. 2536
25 การศึกษาการผลิตสปอร์ของเชื้อรา Aspcrrgillus spp.โดยใช้วิธีหมักบนอาหารแข็ง
ปี พ.ศ. 2535
26 การผลิตสปอร์ของเชื้อราโดยใช้วิธีการเลี้ยงในอาหารเหลว