ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารหมักจากถั่วเหลืองโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ประเภท
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาสารดึงดูดยุงลายสวน Aedes albopictus และ ยุงลายบ้าน Ae. aegypti โดยเลียนแบบองค์ประกอบทางเคมีของน้ำสกัดจากสัตว์ที่เป็นอาหารทะเล และ น้ำสกัดพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาหัวเชื้อต้นแบบในการหมักโมโรมิสำหรับการผลิตซีอิ๊ว
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงสร้างกลิ่นและรสที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องจิ้มสมุนไพร ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยการวัดด้วยเครื่องมือและผู้ทดสอบชิมมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2549
5 การวิจัยและพัฒนาสู่ระบบจัดการคุณภาพด้านการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลองกองในภาคใต้ต่อคุณภาพลองกองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษาองค์ประกอบสารระเหยที่เป็นสารให้กลิ่นรสและความสัมพันธ์กับเค้าโครงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรสในซีอิ๊วของไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาล ในกระบวนการผลิตซีอิ้วและเต้าเจี้ยวของไทย
8 การคัดแยกส่วนประกอบของอาหารไทยที่มีสาร Antioxidant