ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิชัย วงศ์หน่อ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ศักดิ์ชัย วงษ์เอี่ยม
- Sudchai Wongnam
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2541 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุครีบในชุดอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก แบบแยกส่วน
ปี พ.ศ. 2554
2 ศึกษาปรับปรุงเตาอบแห้งเก๊กฮวยและหญ้าหวานของชาวบ้านที่บ้านอมมลองตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดฐานผลิตภัณฑ์เซรามิค
4 การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟเอรร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
5 การออกแบบและพัฒนาเครื่อผ่าซีกไม้ไผ่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรสาน
ปี พ.ศ. 2541
6 พฤติกรรมความต้องการการออกกำลังกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองและสติปัญญาระดับพอเรียนได้