ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีดา แต้อารักษ์ 8
2 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
3 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 4
9 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
10 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
11 ฐิติมา นวชินกุล 2
12 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
13 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
14 สงครามชัย ลีทองดี 2
15 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
16 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
17 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
19 นักวิชาการอิสระ 2
20 วันรพี สมณช้างเผือก 2
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
22 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
23 สงครามชัย ทองดี 2
24 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
25 อุษณีย์ หมื่นจิตน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 543 5