ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่
ปี พ.ศ. 2556
2 ศึกษาเกณฑ์คุณภาพและคุณลักษณะที่สำคัญของแอปเปิ้ลและองุ่นบริโภคสด ระยะที่ 1
3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
4 ศึกษาหน่วยงานประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงสร้างและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
5 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
6 ศึกษาการจัดทำร่างคู่มือการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ
7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาสูตรพรีมิกซ์ขมิ้นชันเพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพปลานิล : รายงานการวิจัย