ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง
2 การศึกษาการใช้กากสลัดปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารปลานิลทนเค็มสายพันธุ์ปทุมธานี
3 การพัฒนาระบบโรงงานพืชต้นทุนต่ำเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
ปี พ.ศ. 2555
4 ผลของกระบวนการหุงต้มต่อปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม อนุพันธุ์ของวิตามินอีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวแดงและผลของข้าวแดงที่สุกแล้วต่อสภาวะเครียดออกซีเดชั่นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
5 การประเมินความต้านทานต่อโรคและแมลงและความทนแล้งของข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลาย
6 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายและการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยโมเลกุลเครี่ยงหมาย