ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาระ บำรุงศรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Sara Bumrungsri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 3
2 จุฑามาส ศตสุข 3
3 Stuart Parsons 3
4 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 3
5 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 3
6 อัญชนา ประเทพ 2
7 โครงการวิจัย NRU 2
8 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 2
9 JAMES DOMINIC TRUE 2
10 ศันสรียา วังกุลางกูร 2
11 พรศิลป์ ผลพันธิน 2
12 โครงการวิจัย Matching Fund 2
13 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
14 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
15 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 1
16 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
17 มยุรี นาสา 1
18 สุระ พัฒนเกียรติ 1
19 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
20 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
22 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
23 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
24 ประกาศ สว่างโชติ 1
25 นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 1
26 พิพัฒน์ สร้อยสุข 1
27 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
28 จรัล ลีรติวงศ์ 1
29 Imakando, Christopher I 1
30 สุขุมาล กิติสิน 1
31 Chutamas Satasook 1
32 Bates, Paul J.J. 1
33 ดรรชนี เอมพันธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2545 1
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทยโดยอาศัยคลื่นเสียง
2 Diversity and distribution of murid rodents in Tarutao National Park - a biogeographic perspective
ปี พ.ศ. 2553
3 บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson) ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ(ทุเรียนบ้าน, สะตอ และ เหรียง) ในภาคใต้
4 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาการหากินของค้างคาวในคาบสมุทรไทยโดยเฉพาะค้างคาวที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์
5 ทรัพยากรชีวภาพ และชีวภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรไทย
6 การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันเชิงพาณิชย์: เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงประชากรของนกแสกที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2552
7 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
9 การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2547
11 การนำไข่ออกจากรังเพิ่มจำนวนไข่ที่วางของนกแสกหรือไม่ และความสำเร็จในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของนกแสกในสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2545
12 บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้