ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายชล ชุดเจือจีน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ 64
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 13
4 2547 1
5 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาการลดฮาโมนิกส์แรงดันด้านออกของอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการใช้วงจรฟิลเตอร์แบบแอลแอลซีแอล
2 ระบบจ่ายไฟสำหรับปรับความสว่างหลอดไฟแอลอีดีโดยใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบสองภาค
ปี พ.ศ. 2558
3 เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำความร้อนโดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันชนิดคลาสดีสำหรับหลอมโลหะทองเหลือง
4 การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่
5 การขนานอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายแรงดันดับอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานชุบแข็งเฟืองแบบเหนี่ยวนำสองความถี่
ปี พ.ศ. 2557
6 วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์
7 วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมชนิดครึ่งบริดจ์ 3 สวิตช์สำหรับเตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนำที่มีสองเอาต์พุต
8 วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง
9 วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์
10 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง
11 วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมชนิดครึ่งบริดจ์ 3 สวิตช์สำหรับเตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนำที่มีสองเอาต์พุต
12 การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบแอลแอลซีที่ต่อขนานกันโดยวิธีควบคุมการปรับพัลส์แบบอสมมาตรสำหรับงานให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
13 วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง
14 วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์
15 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง
16 วงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมชนิดครึ่งบริดจ์ 3 สวิตช์สำหรับเตาหุงต้มแบบเหนี่ยวนำที่มีสองเอาต์พุต
17 การควบคุมกำลังของวงจรอินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบแอลแอลซีที่ต่อขนานกันโดยวิธีควบคุมการปรับพัลส์แบบอสมมาตรสำหรับงานให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
18 วงจรควอไซ-เรโซแนนซ์คอนเวอร์เตอร์แบบขนานสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
19 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ โดยใช้อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายกระแสเต็มบริดจ์ สำหรับงานทุบขึ้นรูปโลหะ