ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมพันธ์ ไชยเทพ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ต้นแบบระบบกังหันก๊าซกำลังขนาดเล็กมากเพื่อผลิตไฟฟ้าอิสระทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
2 อิทธิพลของกรรมวิธีทางกล และอุณหภูมิที่มีผลต่อการผลิตไบโอเอทานอล จากมันฝรั่งสด โดยใช้ยีสต์แซคคาโรไมซีส เซเรวิซีอี
3 การพัฒนาเต้นแบบระบบควบคุมความเร็วรอบสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4 การพัฒนาและสร้างเครื่องยนต์ขับดันชนิดร่วมแบบไร้วาล์วพัลส์เจ็ท และแรมเจ็ทสำหรับหุ่นยนต์บิน
5 การประหยัดพลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกที่ควบคุมสภาวะอากาศด้วยการทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้น้ำเย็นเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตเอทานอล จากการหมักข้าวเปลือกด้วยวิธีการบดหยาบ
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของอุณหภูมิต่อความแข็งแรงทางดึงของวัสดุคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยเคฟลา
ปี พ.ศ. 2548
8 เครื่องอบแห้งใบชา