ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดทางชีววิทยากรณีศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักและไซยาไนด์
ปี พ.ศ. 2553
2 การประยุกต์กระบวนการทางชีววิทยามาใช้ในการบำบัดสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย [50]
4 การบำบัดสารประกอบไซยาไนด์ในน้ำเสียด้วยระบบบำบัดทางชีววิทยา
5 การบำบัดสารประกอบไซยาไนด์ในน้ำเสียด้วยระบบบำบัดทางชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2550
6 การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย
7 การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง
8 ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ซึ่งใช้เชื้อแคนดิด้า ยูทิลลิส (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2545
9 การกำจัดสีน้ำกากส่าโดยยีสต์
ปี พ.ศ. 2528
10 การคัดเลือกเชื้อราเพื่อใช้ในการฟอกสีของน้ำกากส่า