ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันทัด วิเชียรโชติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 12
2 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 9
3 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 7
4 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 7
5 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 7
6 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 5
7 สุกัญญา เศรษฐรักษา 5
8 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
9 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 5
10 โครงการวิจัย NRU 5
11 งบประมาณแผ่นดิน 4
12 รวี เถียรไพศาล 3
13 สมพร นิลมณี 3
14 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 3
15 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
16 เบญจมาภรณ์ พิมพา 3
17 จักรี ทองเรือง 3
18 ปฤษณา เรืองรัตน์ 3
19 กรวรรณ ชากรี 3
20 ปาริดา จันทร์สว่าง 2
21 สุพิชญา จันทะชุม 2
22 สุวัฒนา พฤกษะศรี 2
23 มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ 2
24 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
25 นเรศ ซ่วนยุก 2
26 ปรียา หมาดหลู 2
27 บุษวรรณ หิรัญวรชาติ 1
28 ดุสิดา หนูทอง 1
29 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
30 ปรียา เดชอรัญ 1
31 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
32 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
33 บัญชา สมบูรณ์สุข 1
34 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 1
35 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
36 บุษราภรณ์ งามปัญญา 1
37 พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 1
38 มาริสา จารุพรพิพัฒน์ 1
39 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 4
2 2561 8
3 2560 1
4 2559 2
5 2558 1
6 2557 1
7 2556 2
8 2555 2
9 2553 5
10 2552 2
11 2551 1
12 2542 1
13 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากข้าวที่เป็นส่วนผสมของโจ๊กข้าวสังข์หยดในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูทดลอง
2 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพรีไบโอติกสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดี
3 ผลของผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาวต่อระบบภูมิคุ้มกันของหนูขาวใหญ่
4 คุณสมบัติการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและก่อการแพ้ต่ำของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2561
5 การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์และการพัฒนาสูตรอาหารจากสตาร์ชข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคไต
6 มะม่วงเบาแช่อิ่ม : ประโยชน์ต่อสุขภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพจากเมล่อน
8 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
9 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
10 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง
11 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
12 การผลิตส่วนผสมอาหารสุขภาพจากคาร์โบไฮเดรตข้าวและการใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไต
ปี พ.ศ. 2560
13 การพัฒนาโภชนเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายผมนาง
ปี พ.ศ. 2559
14 การสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดหูหนูและการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก
15 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
16 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2557
17 การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
18 การทดสอบการอยู่รอดและคุณสมบัติทางชีวภาพของโพรไบโอติกและพรีไบโอติกในเจลาตินแคปซูล
19 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้และการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2555
20 การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา
21 การพัฒนากระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแบบพันทาง
ปี พ.ศ. 2553
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก
23 การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน
24 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
25 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
26 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อ Streptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2552
27 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแปลงเพศต่อเชื้อStreptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
28 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
ปี พ.ศ. 2551
29 การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์ในผลแก้วมังกรต่อคุณสมบัติการเป็นสารบรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2542
30 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพโดยเชื้อ ~iEnterobacter cloacae~i WD7
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร