ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สังคม จงพิพัฒน์วณิชย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับไขมันในเลือด ระดับอินซูลินในเลือดกับลักษณะของความอ้วนในเด็ก
ปี พ.ศ. 2543
2 โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2542
3 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
4 ภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
5 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ
6 ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2539
7 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูกในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์