ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สห ตุลพงศ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 1
7 2546 1
8 2542 5
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
ปี พ.ศ. 2556
2 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
ปี พ.ศ. 2555
3 การผลิตกีวีฟรู้ทบนพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการเสียบตาดอกที่ผ่านความหนาวเย็นต่างกัน
4 การสร้างสายพันธุ์กีวีฟรู้ทโดยการใช้สารเคมีเพิ่มชุดโครโมโซม
ปี พ.ศ. 2554
5 การผลิตกีวีฟรู้ทบนพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการเสียบตาดอกที่ผ่านความหนาวเย็นต่างกัน
6 การผลิตกีวีฟรู้ทบนพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการเสียบตาดอกที่ผ่านความหนาวเย็นต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
7 การสำรวจ การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์การผลิตนอกฤดู และการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงอกร่อง
8 การสำรวจ การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์การผลิตนอกฤดู และการปรับปรุงพันธุ์มะม่วงอกร่อง
ปี พ.ศ. 2552
9 จำนวนชุดโครโมโซมจากต้นกล้าส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง กับส้มพันธุ์โอเชี่ยนจากเมล็ดขนาดเล็ก และการเพิ่มชุดโครโมโซมโดยการใช้สารเคมีในพืชตระกูลส้ม
ปี พ.ศ. 2546
10 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง
ปี พ.ศ. 2542
11 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2542)
12 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2543)
13 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2544)
14 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2545)
15 การผลิตลำไยนอกฤดูกาลโดยการเสียบกิ่ง (ปี 2546)