ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สหัถยา ทองสาร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เปรียบเทียบการใช้ฉนวนกันความร้อนสำหรับเตาแก๊สชีวมวลโดยใช้วัตถุดิบที่ หาง่ายในชุมชน
2 การผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษหญ้าและใบไม้สำหรับเตาหุงต้มก๊าซชีวมวล
3 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2556
4 ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับมูลสัตว์ และเศษหญ้าในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับมูลสัตว์ และเศษหญ้าในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 การออกแบบชุดระบายความร้อนใต้ผิวดิสำหรับระบบไฮไดรโปนิกส์
ปี พ.ศ. 2555
7 การออกแบบชุดระบายความร้อนใต้ผิวดินสำหรับระบบไฮไดรโปนิกส์
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาระบบทำความสะอาดก๊าซชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาระบบทำความสะอาดก๊าซชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าชุมชน