ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวก
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2552 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตซอสจากกากงาโดยใช้การหมัก
ปี พ.ศ. 2556
2 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศให้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรครากปมเพื่อให้เป็นต้นตอในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ UBU101
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในการศึกษาเชื้อ Ascomycetes การจัดหมวดหมู่และการคัดเลือกชนิดเชื้อราเพื่อใช้ในการผลิตยาฆ่าแมลง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 โครงการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ การกินอาหาร และการประเมินอายุของปลาเสือตอลายเล็กในบริเวณลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิธีการเพาะและขยายพันธุ์