ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สราวุธ เทพานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุนทรี ขุนทอง 2
2 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 2
3 2539 1
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง
2 การศึกษาอิทธิพลของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อการได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยในประชากรพื้นที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยองและตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาอิทธิพลของแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อการได้รับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยในประชากรพื้นที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง และตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี
4 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง
ปี พ.ศ. 2539
5 ละอองลอยซัลเฟตกับสภาพความเป็นกรดในบริเวณใกล้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง