ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรายุทธ ยหะกร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- สรายุทธ ยหะกร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยจากละครหลังข่าวภาคคํ่า ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พ.ศ. 2555-2556
ปี พ.ศ. 2552
2 รูปแบบการอนุรักษ์และการพัฒนาระบบนิเวศขายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของชุุมชน :
3 การเปลี่ยนแปลงในด้านความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวนา จังหวัดนครนายก :
ปี พ.ศ. 2541
4 การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ไทยรายวันในเชิงบทบาททางเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต(พ.ศ.2539-2540)
5 การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ไทยรายวัน ในเชิงบทบาททางเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต (พ.ศ.2539-2540)
ปี พ.ศ. 2536
6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
7 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ. 2535
8 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี