ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sanparith Marukatat 12
2 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 5
3 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 5
4 Nattanun Thatphithakkul 5
5 บุญธีร์ เครือตราชู 4
6 Chai Wutiwiwatchai 4
7 Boontee Kruatrachue 4
8 Vataya Boonpiam 3
9 Thitiporn Chanwimaluang 3
10 วศิน สินธุภิญโญ 3
11 ธิติพร จันทร์วิเมลือง 3
12 เปรมนาถ ดูเบ 3
13 วิทยากร อัศดรวิเศษ 2
14 Udomchai Techavipoo 2
15 วาทยา ชุณห์วิจิตรา 2
16 สมชาย จิตะพันธ์กุล 2
17 Wasin Sinthupinyo 2
18 Premnath Dubey 2
19 อุดมชัย เตชะวิภู 2
20 Sarin Watcharabutsarakham 1
21 วาทยา บุญเปี่ยม 1
22 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
23 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
24 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
25 อัษฎางค์ แตงไทย 1
26 P. Kittisuwan 1
27 ปริญญา สงวนสัตย์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร 1
30 Widhayakorn Asdornwised 1
31 Parinya Sanguansat 1
32 พรพิมล ผลินกูล 1
33 Somchai Jitapunkul 1
34 W. Asdornwised 1
35 Choochart Haruechaiyasak 1
36 Wisarut Bholsithi 1
37 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
38 วิศรุต พลสิทธิ์ 1
39 จันทร์จิรา สินทนะโยธิน 1
40 Chanjira Sinthanayothin 1
41 Nonlapas Wongwaen 1
42 ภัชริกา ชูตระกูล 1
43 Kwanchiva Saykham 1
44 Krit Kosawat 1
45 มารุต บูรณรัช 1
46 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
47 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 1
48 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
49 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 1
50 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 5
2 2552 2
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 2
6 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ระบบสำหรับการแปลง จัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิตอล
2 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
3 ขั้นตอนการรวมข้อมูล 3 มิติจากการสแกนหลายครั้ง
4 การรู้จำใบหน้าคน
5 Evaluation of Quadratic Surface Descriptors for Computational Reassembling of Archaeological Artifacts
ปี พ.ศ. 2552
6 ระบบแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความที่เรียนรู้เอกสารได้
7 The Estimation of Radial Exponential Random Vectors in Additive White Gaussian Noise
ปี พ.ศ. 2551
8 การค้นหาคําาบรรยายภาพอัตโนมัติโดยการเรียนรู้แบบกึ่งควบคุม
9 Simulated-Data Adaptation for Robust Speech Recognition
10 Simulated-Data Adaptation BasedPiecewise Linear Transformation for Robust Speech Recognition
11 การค้นหาคำบรรยายภาพอัตโนมัติโดยการเรียนรู้แบบกึ่งควบคุม
ปี พ.ศ. 2550
12 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
13 การรู้จำใบหน้าโดยการใช้แถบย่อยหลายระดับความละเอียดเฉพาะ
ปี พ.ศ. 2549
14 Two-dimensional linear discriminant analysis of principle component vectors for face recognition
15 Robust Speech Recognition Using KPCA-Based Noise Classification
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 Sentence recognition through hybrid neuro-Markovian modeling
17 Rejection measures for handwriting sentence recognition
18 A flexible recognition engine for complex on-line handwritten character recognition
19 TWO-Dimensional Linear Discriminant Analysis of Principle Component Vectors for Face Recognition
20 A discriminant approach to sports video classification
21 Two-Dimensional Random Subspace Analysis for face recognition
22 Image denoising employing a bivariate pearson distribution with rayleigh density priori for statistical parameter
23 A binarization technique using local edge information
24 Accurate Activity Recognition Using a Mobile Phone Regardless of Device Orientation and Location
25 Multiple objects monitoring based on 3D information from multiple cameras
26 Handling spatial information in on-line handwriting recognition
27 A generic approach for on-line handwriting recognition
28 The feature combination technique for off-line Thai character recognition system
29 Class-specific subspace-based two-dimensional principal component analysis for face recognition
30 Sparse Kernel PCA by kernel K-means and preimage reconstruction algorithms
31 Tree-structured model selection and simulated-data adaptation for environmental and speaker robust speech recognition
32 Online handwritten shape recognition using segmental Hidden Markov models
33 A simulated-data adaptation technique for robust speech recognition
34 Shot boundary detection in football video management system
35 Image annotation using label propagation algorithm
36 A new model for image annotation
37 Thai Q-Cor: Integrating word approximation and soundex for thai query correction
38 Dimensionality reduction of SIFT using PCA for object categorization
39 Robust speech recognition using noise-cluster HMM interpolation
40 Image and audio-speech denoising based on higher-order statistical modeling of wavelet coefficients and local variance estimation
41 A new bivariate model with Log-normal density prior for local variance estimation in AWGN
42 Improved spectral hashing
43 Hierarchical Multi-label Associative Classification (HMAC) using negative rules
44 Image denoising employing two-sided gamma random vectors with cycle-spinning in wavelet domain
45 A probabilistic approach for an active contour-based background subtraction
46 Development of a search system for heterogeneous image database
47 A study on instance-based learning with reduced training prototypes for device-context-independent activity recognition on a mobile phone
48 Fast nearest neighbor retrieval using randomized binary codes and approximate Euclidean distance
49 A method for shoulder range-of-motion estimation using a single wireless sensor node