ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมโภชน์ สุดาจันทร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมโภชน์ สุดาจันทร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากใบอ้อย
3 การพัฒนาเครื่องสับย่อยพร้อมอัดเม็ดวัสดุเหลือทิ้งจากไร่อ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ด
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาเครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสะปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดระดับการค้า
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาและพัฒนาชุดบีบอัดน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถ่านอัดเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาและพัฒนาชุดบีบอัดน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ
10 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถ่านอัดเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษากลไกกะเทาะเมล็ดทานตะวัน
12 เครื่องนวดทานตะวัน
ปี พ.ศ. 2535
13 การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องกะเทาะถั่วลิสงแบบล้อยาง สำหรับกะเทาะถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-1
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อชุดสับใบอ้อยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในโรงงานน้ำตาล