ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเจตน์ พัชรพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรพงษ์ ชูแก้ว 3
2 อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล 2
3 วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ 2
4 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 2
5 อภิรัตน์ เลาห์บุตรี 2
6 พิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป 1
7 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
8 ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ 1
9 สุรีรัตน์ ผลศิลป์ 1
10 กิตติพงศ์ วงศ์วารี 1
11 ปาณัสม์ กาลนิล 1
12 ธีรพล กิตติกาญจนรักษ์ 1
13 กุมุท สังขศิลา 1
14 วีรพล อภิมนสิริ 1
15 จตุพงศ์ ครองธานินทร์ 1
16 ธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์ 1
17 ดร. นุชนาฏ ณ ระนอง 1
18 รัชดาภรณ์ สุดโต 1
19 นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง 1
20 ธนัฏฐา ใจใหญ่ 1
21 ญานิสา สุขนิยม 1
22 นายอรรถพล แก้ววิลัย 1
23 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
24 ทิวากร อภิรักษ์ธนากร 1
25 นางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ 1
26 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 7
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 1
8 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อกำหนดตำแหน่งทางเข้าและช่องระบายอากาศที่เหมาะสมภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง
2 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางคอมปาวด์ขณะไหลผ่านช่องทางขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางขณะไหลผ่านช่องทางขนาดเล็ก
4 การศึกษาและวิจัยการเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ
5 การใช้เจเนติกอัลกอริทึมเพื่อกำหนดตำแหน่งทางเข้าและช่องระบายอากาศภายในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง
6 การวิเคราะห์การกระจายตัวความหนาผนังของชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการเทอร์โมฟอร์มมิ่ง
7 การวิเคราะห์การกระจายตัวความหนาผนังในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2554
8 [2553] การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างยางและแม่พิมพ์ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
9 การทำนายตำแหน่งรอยประสานของชิ้นงานยางในกระบวนการอัดขึ้นรูปโดยใช้แบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม
10 การศึกษาสมบัติการขึดเกาะกันของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบ Over-molding
11 การศึกษาสมบัติการยึดเกาะของพอลิโพรพิลีนที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบโอเวอร์โมลดิ้ง
12 อิทธิพลของปริมาณเส้นใยแก้วที่มีต่อสมบัติการไหลของพอลิโพรพีลีนหลอมเหลวในระหว่างกระบวนการอัดรีดร่วม
13 การปรับปรุงสมบัติการยึดติดของคู่พอลิเมอร์โดยใช้เทคนิคการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
14 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของยางคอมพาวนด์ขณะไหลผ่านช่องทางขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
15 การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของพอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (LP-PE)เพื่อประยุกต์ใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับพลาสติก
16 การศึกษาความแข็งแรงรอยประสานในชิ้นงานยางธรรมชาติผสม
17 การศึกษาพฤติกรรมการนำความร้อนของสารประกอบยางธรรมชาติในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนา
18 อิทธิพลของพลาสติไซด์พีวีซีที่มีต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางไนไตรล์
ปี พ.ศ. 2552
19 การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวภายในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2551
20 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2550
21 การจำลองการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวในกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบแซนด์วิช