ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
2 อมราวดี จางวาง 4
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
4 ชนาธิป ชำนาญกิจ 2
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
6 วิภา เต็งมิ่ง 2
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 2
8 อดิศักดิ์ บุญชูมณี 2
9 อำนวย หอมขาว 2
10 ฐาวิการ์ วรรณรัตน์ 2
11 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
12 เถวียน บัวตุ่ม 1
13 ลินดา เคารพาพงศ์ 1
14 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
15 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
16 น.ส. ม่านสะอาด 1
17 วาณี กฤษณมิษ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 อมรรัตน์ ถนนแก้ว 1
20 ศิริทิพย์ ธนหิรัญพฤทธิ์ 1
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
22 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1
23 วรพงศ์ ภู่พงศ์ 1
24 สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ 1
25 โครงการวิจัย NRU 1
26 พินทรัตน์ สุวรรณรัตน์ 1
27 ทองทิพย์ ระเบียบโอษฐ์ 1
28 ทรรศมน ปราบมาก 1
29 ราชัยวิทย์ เลาหะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2553 2
3 2552 3
4 2551 1
5 2549 7
6 2528 1
7 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการแทรกความความตระหนักด้านความปลอดภัยขงผู้ป่วยในภาคปฎิบัติการวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
ปี พ.ศ. 2553
2 ยาบ้วนปากโซเดียมไนเตรตในรูปแกรนูลฟองฟู่
3 แผ่นแปะกระพุ้งแก้มที่มีนอร์ทริปไทลีนเป็นส่วนประกอบและเปคตินเป็นสารก่อฟิล์มยึดเกาะเพื่อการลดละเลิกบุหรี่
ปี พ.ศ. 2552
4 ฟิล์มเปคตินผสมสมุนไพรไทยเพื่อบำบัดโรคลมายใจเหม็น
5 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวสีแทนโดยไม่พึ่งแสงแดด
6 การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของตะไคร้และตะไคร้หอม
ปี พ.ศ. 2551
7 การนำผลไม้เงาะมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาการสกัดเปคตินจากเปลือกมะนาวให้มีความบริสุทธิ์และปริมาณมากในเชิงพาณิชย์
9 การศึกษาการนำมะนาวและวัสดุเหลือใช้จากมะนาวมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารแปรรูป
10 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกงาน : กรณีศึกษาภาควิชาเทคโนเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
11 การศึกษาเบื้องต้นในการนำฟิล์มเพคตินจากมะนาวไปใช้ในการรักษาบาดแผล
12 การผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้เปคตินจากพืชตระกูลส้มสำหรับอาหารเชิงสุขภาพ
13 การศึกษาเบื้องต้นผลของสารสกัดเปคตินจากมะนาวต่อความอ้วน
14 การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 3: เน้นที่สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ตำบล โรงพยาบาล ร้านขายยา และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้า (อสม.)
ปี พ.ศ. 2528
15 การประเมินคุณค่ายาเตรียมขี้ผึ้งตำรับต่างๆ ของคลินตามัยซิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 เครื่องสำอางครีมที่ประกอบด้วยสารเมือกหลั่งจากหอยทาก
17 ผลิตภัณฑ์รางจืดและกาแฟเพื่อผู้ป่วยติดสุรา