ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมพร มีแสงแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2555
2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2555)
ปี พ.ศ. 2554
3 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2555)
ปี พ.ศ. 2553
4 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง
ปี พ.ศ. 2552
5 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง (ปี 2552)
6 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง (ปี 2553)
7 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง
ปี พ.ศ. 2551
8 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช น้ำมันใช้แล้ว และน้ำมันปาล์มดิบ
9 การศึกษาการเจริญเติบโตของหน้าวัวพันธุ์ลูกผสมไทย 11 สายพันธุ์
10 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช น้ำมันใช้แล้ว และน้ำมันปาล์มดิบ
11 การศึกษาการเจริญเติบโตของหน้าวัวพันธุ์ลูกผสมไทย 11 สายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2550
12 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน 4 พันธุ์ ในระยะอนุบาลหลัก
13 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำพื้นที่ชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
14 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน 4 พันธุ์ ในระยะอนุบาลหลัก
15 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสบู่ดำพื้นที่ชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาอิทธิพลของเลนนากุ้งเก่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2543
17 การสำรวจข้อมูลด้านการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของ - ปลาบึกในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
18 การศึกษาอิทธิพลของเลนนากุ้งเก่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของฝรั่ง (ปี 2543)
19 การศึกษาอิทธิพลของเลนนากุ้งเก่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของฝรั่ง (ปี 2544)
20 การศึกษาอิทธิพลของเลนนากุ้งเก่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของฝรั่ง