ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบุญ เจริญวิไลศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมบุญ เจริญวิไลศิริ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 อิทธิพลของตัวยับยั้งการโตของเกรนในเหล็กกล้าแมงกานีสสูง (เหล็กกล้าแฮดฟิลด)
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลกระทบของการเตรียมผิว ระดับความเป็นสนิม และอุณหภูมิในการเคลือบผิว ที่ส่งผลต่อความต้านทานการกัดกร่อน
ปี พ.ศ. 2552
3 การทำเกรนละเอียดชิ้นงานหล่อเหล็กกล้าผสมสูงออสเตนไนท์ติกแมงกานิส [Stromhard]
4 การวิเคราะห์สาเหตุของการเสียหายที่เกิดขึ้นบริเวณรอยเชื่อมของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการเชื่อมแรงเสียดทาน
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาอิทธิพลของการใช้เศษเหล็กเหนียว ที่มีสังกะสีปนเปื้อน ต่อกรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อเหนียว
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาและพัฒนากรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อกราไฟท์ตัวหนอนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
7 การพัฒนาโลหะผสมสำหรับการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดเพื่อใช้ในงานหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้