ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Somboon Sahasithiwat 25
2 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 17
3 Laongdao Menbangpung 14
4 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 8
5 Thanasat Sooksimuang 8
6 ไพศาล เสตสุวรรณ 5
7 Paisan Setasuwon 5
8 Darunee Aussawasathien 4
9 ดรุณี อัศวเสถียร 4
10 Chanchana Thanachayanont 4
11 ชัญชณา ธนชยานนท์ 4
12 ทิพย์วรรณ โกมุทกุล 3
13 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 3
14 รุ้งนภา ทองพูล 2
15 Rungnapa Tongpool 2
16 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 2
17 Teerapon Yamwong 2
18 Siriporn Kamtonwong 2
19 Suparerk Aukkaravittayapun 2
20 ศิริพร ขำต้นวงษ์ 2
21 Tipwan Mophuang 2
22 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
23 ทิพย์วรรณ โม้พวง 2
24 Teerakiat Kerdcharoen 2
25 Somboon Sahasittiwat 2
26 Laongdow Menbangpung 2
27 การุณย์ สาดอ่อน 1
28 Chanpen Teerawattananon 1
29 เพียงขวัญ วานิชชัง 1
30 Tienthong Thongpanchang 1
31 จันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์ 1
32 จักรพันธุ์ เนรังษี 1
33 มณฑล นาคปฐม 1
34 Piyawit Koombhongse 1
35 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
36 Karoon Sadorn 1
37 Monthon Nakpathom 1
38 Laongdao Menbangpueng 1
39 Tipwan Komutkul 1
40 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
41 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 1
42 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
43 Renu Sharma 1
44 Jose Hodak 1
45 Joydeep Dutta 1
46 Kamolrat Thanapprapasr 1
47 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
48 เทียนทอง ทองพันชั่ง 1
49 Chakkrapan Nerungsi 1
50 Teerapon Yamwong 1
51 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 1
52 Atitsa Petchsuk 1
53 Piangkhwan Wanitchang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2551 13
3 2550 3
4 2549 3
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Organic electroluminescence devices based on anthracene sulfide derivatives
2 Poly(o-anisidine)-polystyrene composite fibers via electrospinning process: Surface morphology and chemical vapor sensing
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ [5]-เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง
4 3,12-Dimethoxy-7,8-dicyano-[5]helicene as a novel emissive material for organic light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2551
5 ศักยภาพการใช้งานของอิเล็กโตรสปันนาโนไฟเบอร์ : เยื่อกรองและเซนเซอร์
6 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
7 Electrospun doped poly(o-toluidine)-polystyrene composite fibers: Surface morphology and chemical vapor sensing
8 Classification of water-ethanol-methanol blends by using an electronic nose
9 Electrospun camphorsulfonic acid doped poly(o-toluidine)-polystyrene composite fibers: Chemical vapor sensing
10 3,12-dimethoxy-7,8-dicyano-[5]-helicene: a novel emitting material for an organic light-emitting device
11 Classification of fish sauces by using an electronic nose
12 Research and Development on New Materials and Fabrication for Organic Light-Emitting Devices at MTEC
13 Eight Combinatorial Stacks of Three Layers of Carbon Black/PVA#Carbon Black/EVA Composite as a Vapor Detector Array
14 Ripeness Identification of ‘Nam Dok Mai’ Mango by using an Electronic Nose
15 Analysis of Maturity and Ripening Stages of "Monthong"Durian by using an Electronic nose
16 Helicene Derivatives as a New Emitting Material for an OLED
17 จอแบนแฟนไม่ทิ้ง
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาจมูกอิเล็คโทรนิคส์เพื่อใช้กับผลิตผลทางการเกษตร
19 มา"เสริมสมรรถนะยูเรเนียม"กันเถอะ
20 จมูกแท้ VS จมูกเทียม อันไหนเยี่ยมกว่ากัน?
ปี พ.ศ. 2549
21 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
22 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
23 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2548
24 การพัฒนาประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์และการประดิษฐ์จอแสดงผลแบบ passive matrix จากโพลิเมอร์เปล่งแสง
25 Electronic nose from a sensor array using chemoresistor sensors consisting of polymer-carbon black composites: a test for rice identification
26 Discrimination of Alcohols using a Carbon black-Polymer Composite Sensor Array
ปี พ.ศ. 2547
27 A Chemical sensor based on a polymer-carbon black composite
ปี พ.ศ. 2546
28 ไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์: การสังเคราะห์, ประกอบ, และทดสอบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 An effect of TiO2 morphology on performance of ITO/TiO2/MEH-PPV/Au solar cells
30 Organic light emitting devices using 9,10-bis (dodecylthio)anthracene as a new emitting material
31 Fabrication and modeling of organic thin-film transistor on glass substrate